Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 13 czerwca 2022 r. o godz. 18:00 w Przedszkolu nr 1 przy ul. Lilpopa 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 6 czerwca 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 maja 2022 roku o godz. 16.30 posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 24 maja 2022 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.