język migowy

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

5. Zamknięcie posiedzenia 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki     

Komunalnej  i Finansów 

/-/ Grzegorz Matysiak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy