Konkurs jest skierowany do artystów z województwa mazowieckiego, tworzących i działających w obszarach związanych z kulturą ludową.

Czytaj więcej...

Wyjątkowe osobowości – kobiety i mężczyźni z niepełnosprawnościami, których działalność zachwyca i inspiruje – mogą starać się o tytuły Mazowieckiej Lady D. i Mazowieckiego Gentelmana D. Konkurs organizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Czas na zgłoszenia jest do 30 kwietnia 2023 r.

W związku z zakłóceniami w kursowaniu pociągów Kolei Mazowieckich spowodowanymi przebudową dworca Warszawa Zachodnia i zmianą organizacji ruchu pociągów, wprowadzono kolejne ograniczenia w przejazdach m.in. na linii grodziskiej. W dniu 14 i 15 marca br. spółka Koleje Mazowieckie wystosowała pisma do zarządcy infrastruktury PKP PLK.

Rolnicy mogą skorzystać z bezpłatnego pobytu w jednym z sześciu Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Duże miasta europejskie stoją w korkach. Samochody generują 1⁄4 gazów cieplarnianych w UE. Aby poprawić jakość życia mieszkańców metropolii i ułatwić przemieszczanie się do pracy czy szkoły, wdrażamy ideę zrównoważonej mobilności. Pomóż nam, weź udział w konsultacjach społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej.