język migowy

LXXV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz.  1730  w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr LXXII.823.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2024-2034 (RM0006.903.2024);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. (RM0006.904.2024);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach „Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024” (RM0006.898.2024);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach „Programu budowy lodowisk Edycja 2024” (RM0006.899.2024);
  • odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej
   w Brwinowie (RM0006.900.2024);
  • wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej
   w miejscowości Moszna Parcela gm. Brwinów (RM0006.901.2024);
  • wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości położonej
   w miejscowości Moszna Parcela gm. Brwinów (RM0006.902.2024).
 6. Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji. 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.898.2024

Rozmiar: 93.15 kb
pdf

RM0006.900.2024 - projekt

Rozmiar: 48.24 kb
pdf

RM0006.899.2024

Rozmiar: 92.57 kb
pdf

RM0006.902.2024

Rozmiar: 272.39 kb
pdf

RM0006.901.2024

Rozmiar: 258.68 kb
pdf

RM0006.903.2024 - zał1

Rozmiar: 675.17 kb
pdf

RM0006.903.2024 - zał2

Rozmiar: 642.22 kb
pdf

RM0006.903.2024

Rozmiar: 132.23 kb
pdf

RM0006.904.2024 - zał2

Rozmiar: 171.25 kb
pdf

RM0006.904.2024 - zał1

Rozmiar: 133.67 kb
pdf

RM0006.904.2024 - zał3

Rozmiar: 620.07 kb
pdf

RM0006.904.2024 - zał4

Rozmiar: 59.02 kb
pdf

RM0006.904.2024

Rozmiar: 154.21 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy