Setne urodziny świętowała wieloletnia mieszkanka Żółwina Pani Genowefa Prusak. To nadzwyczajne wydarzenie było okazją do odwiedzenia dostojnej Jubilatki przez przedstawicieli władz samorządowych.

Szkoły podstawowe z terenu gminy Brwinów pomyślnie rozpoczęły nowy rok. Dzięki środkom uzyskanym z projektu „E-usługi dla szkół w ramach ZIT” udało się uruchomić w styczniu pracownie informatyczne wyposażone w nowy sprzęt i oprogramowanie.

Temperatura powietrza, promieniowanie słoneczne czy kierunek wiatru – m.in. takie informacje można odczytać ze stacji meteorologicznych, które zostały zamontowane przy szkołach na terenie gminy Brwinów. 

Rozpoczął się plebiscyt internetowy „Inwestycja z perspektywą”. Mieszkańcy i sympatycy gminy Brwinów mogą głosować na strefę aktywizacji seniorów w Brwinowie. Głosy można oddawać do 10 lutego do godz. 16.

Już nie sto, lecz dwieście lat można życzyć pani Genowefie Mączyńskiej, która 1 stycznia 2023 r. obchodziła swoje 103. urodziny. Z tej okazji wizytę Jubilatce złożyli burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Agnieszka Dębowska.

Od 1 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Dwa miesiące później (od 4 maja br.) rozpocznie się nabór do klas I szkół podstawowych.

Kotowice są jednym z najmniejszych sołectw gminy Brwinów. Ich nowym sołtysem, wybranym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim 24 stycznia 2023 r., został Arkadiusz Łagowski.

„Koperta Życia” to ogólnopolska kampania, do udziału w której zachęca się osoby starsze, zwłaszcza przewlekle chore. Akcja ma ułatwić ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji o pacjencie w razie konieczności udzielenia pomocy medycznej.