Warszawska Kolej Dojazdowa prowadzi kampanię pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” – upowszechnia informacje o bezpieczeństwie i zaprasza do korzystania z wakacyjnej oferty.

Mieszkańcy gminy Brwinów, którzy posiadają działkę lub grunty rolne, na których prowadzone są uprawy, mogą zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie na najbardziej dorodny owoc lub najbardziej dorodne warzywo.

Gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie na niezbędny sprzęt w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Wpłynie to pozytywnie na ograniczenie lokalnej emisji zanieczyszczenia powietrza.

Gmina Brwinów zgłosiła do dofinansowania dwa projekty, dotyczące Kotowic i Parzniewa. Środki na ich realizacje będą pochodziły z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Wszystkie gminne podstawowe szkoły samorządowe otrzymały wsparcie finansowe na wyposażenie w nowoczesne produkty technicznie wspierające edukację. Laboratoria Przyszłości to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

brwinowPodczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2022 r. radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za 2021 r. i udzielili absolutorium z wykonania budżetu gminy. Burmistrz uzyskał także wotum zaufania.

W niedzielę 26 czerwca 2022 r. zostały rozegrane zawody wędkarskie w Brwinowie. Zorganizowało je koło nr 41 PZW, którego łowiskiem jest staw Basen w północnej części miasta.

Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą o ograniczenie korzystania z wody do podlewania i korzystanie z niej jedynie dla celów bytowych. Stacje Uzdatniania Wody pracują z pełną wydajnością, jednak dla zapewnienia dostaw w godzinach szczytu zapotrzebowania może dochodzić do zmniejszenia ciśnienia w sieci wodociągowej lub czasowych przerw w dostawach wody.