język migowy

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 22 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Przedszkolu nr 1 przy ul. S. Lilpopa 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o bieżącym funkcjonowaniu placówki.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                            Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy