Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie 19 stycznia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 21 stycznia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 18 stycznia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.