język migowy

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 18 marca 2024 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji złożonej w dniu 7 marca 2024 r.

4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy