język migowy

Środowisko przyrodnicze

Opublikowano:

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody na terenie gminy Brwinów – w trakcie opracowania.
Zgłoszenia pomnika przyrody może dokonać każdy: zarówno osoby prywatne, jak i stowarzyszenia czy szkoły. Wystarczy złożyć wniosek.

Środowisko przyrodnicze

Gmina Brwinów położona jest na Nizinie Mazowieckiej – Równinie Łowicko-Błońskiej, w centrum historycznego Mazowsza. Obejmuje teren płaski, rozcięty płytkimi dolinami rzek. Sieć wód powierzchniowych w obrębie gminy jest rzadka i nierównomierna. Przez jej teren płyną rzeki: Zimna Woda, Rokitnica Stara, Rokitnica Nowa i Utrata.
 
Północno-zachodnia część gminy ma charakter rolniczy, w południowej występują obszary leśne powiązane z Lasem Młochowskim.
 
Część gminy Brwinów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu tj. układ powiązanych ze sobą terenów w województwie mazowieckim, wyróżniających się krajobrazowo o zróżnicowanych cennych ekosystemach. Pełni on rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na swobodne rozprzestrzenianie się gatunków. W gminie Brwinów na tym obszarze mieści się dolina Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo-wschodnia część gminy (rejon Kań i Otrębus) oraz zachodnia i północna część Żółwina.
 
Z północnego wschodu na południowy zachód przebiega też ciąg ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, mający duże znaczenie ekologiczne dla całego obszaru.
 
Są to tereny atrakcyjne z punktu widzenia turystyki i rekreacji rowerowej.

mapa

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy