język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 11 marca 2024 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 01.01.2024 roku do 30.04.2024 roku.

4. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi obecnie kontrolami. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy