język migowy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) jest mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie samorządowych inwestycji drogowych i stworzenie spójnej sieci dróg lokalnych. Do 2019 r. funkcjonował pod nazwą Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).
Dofinansowane są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, zadania mostowe oraz inwestycje na drogach o znaczeniu obronnym.
Im niższy dochód własny JST, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy