język migowy

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 25 marca 2024 r. o godzinie 17:15 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał

4. Zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy