język migowy

Miejsca pamięci

Opublikowano:

   

Grób Nieznanego Żołnierza
Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, Cmentarz Parafialny


Treść napisu: Grób Nieznanego Żołnierza
Data upamiętnienia: 12.V.1974 r.

   


Kwatera żołnierska z tablicą kamienną
Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, Cmentarz Parafialny


Treść napisu: Tu spoczywa 11 nieznanych żołnierzy 36 p.p. Legii Akademickiej którzy jako ranni w bitwie pod Brwinowem w dniu 12-13 września 1939 roku, zostali wzięci do niewoli i rozstrzelani przez hitlerowców we wsi Koszajec gdzie byli pochowani w zbiorowej  mogile skąd ekshumowano ich na cmentarz miejscowy dnia 1 grudnia 1971 roku.
Data upamiętnienia: 1.XII.1971 r.

 
   


Pomnik-obelisk upamiętniający żołnierzy  28 DP poległych w boju z hitlerowcami
Brwinów, ul. Powstańców Warszawy, Cmentarz Parafialny


Treść napisu: Szlak Bojowy – Praszka, Wierzbie, Gaszyn, Wieluń, Rychłocice, Burzenin, Wola Wykrzykowa, Wola Cyrusowa, Brwinów, Modlin.


   

Tablica marmurowa upamiętniająca szpital polowy
Brwinów, ul. Dworska 5, teren SGGW


Treść napisu: W tym domu w czasie walk przeciw najazdowi hitlerowskiemu w 1939 r. ludność Brwinowa zorganizowała i prowadziła Szpital Polowy Wojsk Polskich.
Tu ratowano życie setkom bohaterskich żołnierzy 28 d.p. rannych w bitwie pod Brwinowem
12-13.09.1939 r.
W 30-ą rocznicę bitwy tablicę tę ufundowali: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Brwinów.
Data upamiętnienia: 12.IX.1969 r.

     

Tablica - plan sytuacyjny walk pod Brwinowem w 1939 r.
Brwinów, Rynek, przy wejściu do Parku Miejskiego


 

 


   

Tablica marmurowa im. 36 p.p. Legii Akademickiej
Brwinów, Rynek, przy wejściu do Parku Miejskiego


Treść napisu: W TYM PARKU W LATACH 1941 – 1945 BYLI ROZTRZELIWANI PRZEZ HITLEROWCÓW MIESZKAŃCY BRWINOWA I OKOLIC. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI. Brwinów dnia 12.X.1963 r. SPOŁECZEŃSTWO.
Data upamiętnienia: 12.X.1963 r.

   


Tablica kamienna ku czci 36 p.p. Legii Akademickiej
Brwinów, Rynek


Treść napisu: PARK MIEJSKI IM. 36 PP LEGII AKADEMICKIEJ
Data upamiętnienia: 10.IX.1989 r.

 

   


Głaz kamienny - Pomnik Armii Krajowej
Brwinów, Rynek


Treść napisu: ABY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
W 50 LECIE ARMII KRAJOWEJ ŻOŁNIERZE 10 P.P. OBWODU BAŻANT OŚRODKA BĄK I MIESZKAŃCY BRWINOWA. 8.XI.1992 r.
Data upamiętnienia: 1992 r.

   


Pomnik  Niepodległości
Brwinów, Rynek


Treść napisu: W X-tą ROCZNICĘ ODPARCIA NAJAZDU ROSJI BOLSZEWICKIEJ NA POLSKĘ 1920-1930
W 75-tą ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PAMIĘCI POLEGŁYCH W WALKACH O WOLNOŚĆ OJCZYZNY 11.XI.1988
1830-1930 W SETNĄ ROCZNICĘ ZBROJNEGO POWSTANIA NARODU POLSKIEGO
Data upamiętnienia: 1930 r.

 

   


Pomnik  upamiętniający bitwę pod Brwinowem
 

Treść napisu: Bohaterskim żołnierzom 36 PP Legii Akademickiej w 18tą rocznicę boju pod Brwinowem 1939. 12 IX 1957 Mieszkańcy Brwinowa

 

 


    Pomnik - mogiła z krzyżem upamiętniająca ekshumację rozstrzelanych przez hitlerowców
Brwinów, Park Miejski
   


Pomnik „Ściana śmierci” pamięci mieszkańców rozstrzelanych w latach 1939-1945
Brwinów, Park Miejski


Treść napisu: MIEJSCE UŚWIĘCONE KRWIĄ OFIAR TERRORU OKUPANTA
Data upamiętnienia: 10.IX.1969 r.

 


   

Krzyż dębowy pamięci Powstańców
Brwinów, ul. Grodziska


Treść napisu: MIEJSCE EGZEKUCJI POWSTAŃCÓW LISTOPADOWYCH
w sierpniu 1832r. w 1 rocznicę stracenia Powstańców przez wojsko carskie – mieszkańcy Brwinowa wnieśli tu krzyż. W 1919r. miejscowi kolejarze odnowili krzyż i objęli nad nim opiekę. W sierpniu 1995r. w 164-tą rocznicę śmierci staraniem Zarządu Miasta i Gminy Brwinów krzyż został odbudowany wraz z otoczeniem.
Data upamiętnienia: VIII 1832 r.
     


Kamień poświecony Tadeuszowi Kościuszce
Brwinów, ul. Pszczelińska 99


Treść napisu: NACZELNIKOWI TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE 1817 – 1917 PSZCZELINIACY
Data upamiętnienia: 1917 r.   

 Pomnik z tablicą pamięci mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerowców
Brwinów, ul. Wygonowa


Treść napisu: W DNIU 13 WRZEŚNIA 1939 R NA OKOLICZNYCH ŁĄKACH ZOSTALI ROZSTRZELANI PRZEZ HITLEROWCÓW MIESZKAŃCY BRWINOWA
SIKORSKI CZESŁAW L.17
CEGIELSKI JAN JÓZEF L. 65
KOSIŃSKI EDWARD L. 23
PIETRZAK ANZEL L. 31
NIECZEPKA LUDWIK L. 45
GAŹDZIŃSKI MARIAN L. 17 UCZ.4KL.LIC
PIOTROWSKI TADEUSZ
WOJTCZAK RYSZARD
PNIEWSKI TADEUSZ
ZIEMSKI
POKUTA
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
KOŁO ZBOWiD W BRWINOWIE
Data upamiętnienia: 25.VII.1973 r.

 
     

Pomnik Tadeusza Kościuszko
Brwinów, ul. Piłsudskiego 11, teren Zespołu Szkół nr 1


Data upamiętnienia: 12.IX.1975r.

   


Pomnik z tablicą upamiętniający bitwę 12 września 1939 r.
Kanie


Treść napisu: W DNIU 12 WRZEŚNIA 1939 R. W GODZINACH 7-17 ZOSTAŁA STOCZONA NA POLACH WSKI KANIE-OTRĘBUSY PRZEZ I BATALJON 36 P.P. L.A BITWA Z PRZEWAŻAJĄCYMI JEDNOSTKAMI BRONI PANCERNEJ ARMII HITLEROWSKIEJ O DOJŚCIE DO WARSZAWY
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
DN 12-IX-1972 W XXXIII ROCZNICĘ WOJNY OBRONNEJ 1939 R.
ZBOWiD PRUSZKÓW
Data upamiętnienia: 12.IX.1972 r.

 

   


Pomnik w hołdzie żołnierzom II-go i III-go Batalionu 36 p.p. Legii Akademickiej
Parzniew, ul. Główna


Treść napisu: W hołdzie żołnierzom II-go i III-go Batalionu 36 p.p. Legii Akademickiej, którzy w dniu 12.09.1939r. idąc z pomocą oblężonej Warszawie walczyli na przedpolu Parzniewa z najeźdźcą hitlerowskim – Społeczeństwo.
Data upamiętnienia: 25.V.1975 r.

 


   


Płyta upamiętniająca rozstrzelane osoby cywilne i żołnierzy
Parzniew, ul. Główna


Treść napisu: W TYM DOLE ŻOŁNIERZE HITLEROWSCY ROZSTRZELALI W DNIU 12.IX.1939 R. DWIE OSOBY CYWILNE SYPEREK JÓZEF, ZARZYCKI MARCIN ORAZ 100 ŻOŁNIERZY POLSKICH
Data upamiętnienia: 25.V.1975 r
     

 Obelisk kamienny pamięci walczących o niepodległość
Czubin


Treść napisu: Poległym Obrońcom Ojczyzny w walce o niepodległość w latach 1914 – 1920 mieszkańcy Gminy Helenów, odnowa 1971r.
Data upamiętnienia: 25.V.1975 r.

   

 Kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich

Brwinów, ul.Powstańców Warszawy, Cmentarz Parafialny
 

 

Treść napisu: 114 niemieckich oraz 26 rosyjskich żołnierzy - tu spoczywają zjednoczeni w pokoju polegli w walce

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy