język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 8 kwietnia 2024 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie spraw związanych z bieżącymi kontrolami.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski

 

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy