Wyłożenie  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz we wsi Krosna - Wieś, gm. Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przedmiotem wyłożenia jest część tekstowa planu w zakresie wprowadzonych zmian  - tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego

Mapa wektorowa z podziałem na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Mapa z granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - tekst

  • Plany zagospodarowania przestrzennego
  • Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Wyłożenie projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie, gm. Brwinów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Wyłożenia  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz we wsi Krosna - Wieś, gm. Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko