Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Przewidywany czas trwania ryzyka: do 31.12.2022 r.

Czytaj więcej...

logo-modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników, producentów, wystawców, a także mieszkańców obszarów wiejskich i wszystkich zainteresowanych na czerwcowe Dni Pola.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Czytaj więcej...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że 13 marca 2022 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10. Warto zrezygnować ze spacerów i ograniczyć wietrzenie pomieszczeń. Obowiązuje zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

Czytaj więcej…

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zwracają się z apelem o podpis pod deklaracją poparcia dla zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”.