język migowy

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Opublikowano:

Zielonym światłem do korzystania ze środków UE w perspektywie do 2027 r. jest pozytywne zaopiniowanie strategii przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) wystartują już w styczniu 2024 r. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenie inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
  • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
  • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
  • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
  • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
  • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
  • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

 

Strategia ZIT jest jednym z trzech dokumentów strategicznych metropolii warszawskiej, obok „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (SUMP MW) oraz opracowywanej obecnie „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW).

Ulotka informacyjna: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy