język migowy

Ankiety GUS w 2024 r.

Opublikowano:

Główny Urząd Statystyczny przedstawia kalendarium badań ankietowych w 2024 r.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna. Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Tożsamość ankietera można sprawdzić:

- pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

- dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99)

- dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie Urzędu: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

Więcej informacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy