Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie prosi o rozważenie możliwości załatwiania spraw podatkowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty oraz podaje wykaz aktualnych telefonów kontaktowych.

Od 15 marca br. obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów. W związku z tym, a także z decyzją o zamknięciu placówek oświatowych, można dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Warszawska Kolej Dojazdowa zapowiada montaż nowych automatów biletowych oraz przeprowadzenie w marcu ankiety dotyczącej jakości swoich usług.

112logoMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112.