Stowarzyszenie Europa i My ogłosiło wyniki konkursu „Działaj Lokalnie 2019”. Dotacje uzyskały cztery projekty społeczników z gminy Brwinów.

brwinowTrwają nabory na wolne stanowiska podinspektora/inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego oraz podinspektora w Referatcie Budżetowo-Finansowo-Podatkowym. Termin składania dokumentów mija 8 lipca 2019 r. o godz. 17.

Fundacja Sofijka złożyła ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

hipoterapiaStowarzyszenie Jeździeckie SZARŻA stara się o dofinansowanie zajęć z hipoterapii dla dzieci. Aby im pomóc, wystarczy zrobić zakupy w wyznaczonych sklepach Tesco i wrzucić paragon do odpowiedniej urny.

Zarządzenie dotyczące zakazu podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej m.in. ogródków i terenów zielonych oraz napełniania basenów zostało zmienione. Obecnie obowiązuje ono w godzinach 15-24.

Kolejne numery biuletynu Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz” – z wieloma informacjami m.in. na temat prac realizowanych i planowanych na terenie gminy.

17 czerwca br. podczas IX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński otrzymał wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu gminy Brwinów 2018. Została przeprowadzona także debata podsumowująca ubiegły rok.

Poczta Polska SA informuje, że w Żółwinie przy ul. Nadarzyńskiej 53 zostanie uruchomiona agencja pocztowa. Będzie ona czynna w poniedziałki w godzinach 14-20 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-18. Nadzór nad placówką będzie pełnić Urząd Pocztowy w Podkowie Leśnej.