Dyrekcja, rada rodziców i grono pedagogiczne ZSO w Brwinowie zapraszają na Dzień Rodziny, który odbędzie się 25 maja od. godz. 14 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie.

Został rozstrzygnięty konkurs, w którym oferty mogły składać przedszkola niepubliczne zapewniające dzieciom możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego.

Została wybrana oferta złożona przez Przedszkole Niepubliczne „Tuptuś” z siedzibą w Brwinowie przy ul. Dworskiej 5.

Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

Lecznica ALFA zaprasza na szczepienia przeciwko HPV. W tym roku obejmą one dziewczęta urodzone w 2004 roku, które są mieszkankami gminy Brwinów.

bus

W czerwcu przy Urzędzie Gminy Brwinów będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki.

Bezpłatne badanie mammograficzne jest adresowane do kobiet z najbardziej zagrożonej zachorowaniem na raka grupy wiekowej 50-69 (roczniki 1949-1968), które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.

Gmina Brwinów kończy realizację projektu skierowanego do uczniów pn. „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”.

Stowarzyszenie Europa i My złożyło ofertę na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może wnieść do oferty swoje uwagi.

W drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Dorota Płóciennik z Galerii Pomysłów „Pasja” oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński.