mapkakonsultacjezmianygranicMieszkańcy sołectw Biskupice, Koszajec, Moszna oraz Parzniew będą mogli wypowiedzieć się na temat zmiany granic podczas spotkań 2 i 9 marca 2020 r. Planowane jest włączenie do Brwinowa tych terenów, które dziś są odcięte od centrum sołectw przez linię kolejową lub autostradę A2.

Na początku lutego 2020 r. w Radio Bogoria gościł burmistrz Arkadiusz Kosiński, który opowiadał m.in. o łączniku przy wjeździe na autostradę oraz inwestycjach w Żółwinie. W drugim wejściu antenowym – rozmowa o kulturze z Anną Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

lacznikKłopoty z dojazdem do autostrady A2 w Pruszkowie odczuwają nie tylko mieszkańcy gminy Brwinów i przedsiębiorcy z terenu Gąsina, ale wszyscy kierowcy stojący w korkach w rejonie węzła. Burmistrz Arkadiusz Kosiński od kilku lat zabiega o budowę łącznika tuż przy granicy Domaniewa, który upłynni ruch w rejonie skrzyżowania ul. Domaniewskiej, Żbikowskiej i 3 Maja w Pruszkowie.

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na dyscyplinę, która nie została rozstrzygnięta w pierwszej części konkursu (siatkówka). Kluby sportowe i stowarzyszenia mogą składać oferty do 5 marca 2020 r. do godz. 16.00.


Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie

Kierowcy, piesi i rowerzyści korzystają już z nowego połączenia między ul. Solidarności i Przyszłości. Wzdłuż ul. Wolności w Parzniewie posadzone zostały platany.

W lutym będą wykonywane badania mammograficzne. Mammobus zaparkuje przy ul. Moniuszki w Brwinowie.