Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenia mogą składać oferty do 15 czerwca.

 Ogłoszenie  [PDF]- Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejne ulice w Domaniewie i Domaniewku zyskują bajkowe nazwy. Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie nowych nazw w Koszajcu, Żółwinie, Owczarni, Kaniach oraz Brwinowie.

Sytuacja w gminie Brwinów jest dobra, ale by tak pozostało, pamiętajmy nadal o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa – tak burmistrz Arkadiusz Kosiński podsumował sytuację w gminie Brwinów 14 maja podczas spotkania zespołu zarządzania kryzysowego.

Zamiast spotkań w radiowym studio w Grodzisku Mazowieckim – wywiady telefoniczne. Gośćmi na antenie Bogorii byli burmistrz Arkadiusz Kosiński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak oraz dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie Joanna Dzierzba.

Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na rozbudowę ul. Pruszkowskiej w Brwinowie na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Ronda Feliksa Nowosielskiego. Oferty można składać do poniedziałku 18 maja br.

Gmina Brwinów rozpoczyna budowę kolejnej świetlicy. W ostatnich latach powstały już świetlice w Owczarni i Domaniewie.

Gmina Brwinów dba o środowisko i oferuje mieszkańcom trzy programy dotacyjne finansowane w 100% ze środków własnych – usuwanie azbestu, zmiana sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny oraz kompostowniki.

Mieszkańcy Otrębus od wielu lat korzystali z przychodni Vita-Med mieszczącej się w kilku pomieszczeniach na parterze zabytkowej Toeplitzówki przy ul. Wiejskiej. W ciągu kilku najbliższych miesięcy ośrodek zdrowia zmieni swoją siedzibę.