Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 22 sierpnia 2022 r. o godz. 16:30 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 lipca 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 25 lipca 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 18 lipca 2022 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.