Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku (wtorek) o godz. 17:00, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie. 

Zmianie uległ termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska, Komisja obradować będzie 8 grudnia br. o godzinie 16:30 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 6 grudnia 2022 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 5 grudnia 2022 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.