Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 7 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na LVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 18:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 23 listopada 2022 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.