Ze względów zdrowotnych odwołane zostaje posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 grudnia 2022 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 stycznia 2023 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 grudnia 2022 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów sala. nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.