Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 16 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz § 26 ust. 6 zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 18:30, w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 stycznia 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zwołuję LIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 roku (wtorek) o godz. 1700 w Pałacu przy ul. Pałacowej 1 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 9 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.