Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 28 lutego 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Brwinowie ul. Pałacowa 1.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 20 lutego 2023 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 13 lutego 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 6 lutego 2023 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.