Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 marca 2021 r. o godz. 17.30 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 17.30 przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 marca 2021 r. o godz. 17.30 przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie, pok. nr 5.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.