Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 18 maja 2023 roku o godz. 17.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 15 maja 2023 r. o godzinie 19:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LXIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 17 maja 2023 roku (środa) o godz. 1630 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 maja 2023 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów sala nr 8 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.