Posiedzenie połączonych Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 7 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.