Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

brwinowNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 roku (czwartek) o godz. 17:00, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 17 stycznia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.