Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 23 marca 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 22 marca 2021 r. o godz. 17.30 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 17.30 przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.