Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18:30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 11 kwietnia 2022 r. zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 18:30, w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 30 marca 2022 r. o godzinie 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Zapraszam na XLVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 24 marca 2022 r. o godz. 1700 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.