Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 marca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.