Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 13 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godz. 18:00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 08.15, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.