Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 08.15, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 18:00, w trybie zdalnym.

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.