Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 9a i 9b, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie, gm. Brwinów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenia  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna - Parcela i Moszna - Wieś oraz we wsi Krosna - Wieś, gm. Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko