język migowy

Wyłożenie planu

Opublikowano:

Wyłożenie planu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Brwinów, obejmującej obszar nr 5, stanowiący fragment jednostki administracyjnej Brwinów"  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy