Gmina Brwinów otrzyma ponad 120 tys. zł na stworzenie zielonych wiat na przystankach autobusowych. Jest to dofinansowanie uzyskane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Ochrony Powietrza.

W ramach realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” dwa sołectwa z gminy Brwinów Koszajec i Krosna otrzymały dofinansowanie na budowę oświetlenia w łącznej wysokości 20 000 zł.

20 lipca br. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy ul. Pruszkowskiej.

Do 27 lipca 2020 r. do godz. 12.00 mogą składać dokumenty osoby ubiegające się o stanowisko Komendanta Straży Miejskiej.

[PDF]

Gmina Brwinów wstrzymuje do końca września przyjmowanie zgłoszeń dotyczących odbioru gruzu oraz tzw. wielkogabarytów ze względu na wyczerpanie limitów ilościowych i finansowych.,

Usunięcie awarii przy ul. Pszczelińskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Pedagogicznej jest planowane do godz. 14, a w ulicy Owsianej, Zielonej, Mazowieckiej, Wiktorskiej, Piastowskiej, Helenowskiej, Gardenii, Parzniewskiej, Rodzinnej, Krańcowej, Granicznej, Orlej, Komorowskiej, Modrzewiowej, Gdańskiej, Wspólnej, Pruszkowskiej do godz. 16.

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: zastępca burmistrza Sławomir Walendowski, a w drugim wejściu – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Anna Sobczak.