język migowy

I sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

W związku z tym, iż postanowieniem Komisarz Wyborczy w Warszawie II z dnia 15 kwietnia 2024 r. – działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40) – zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Brwinowie na kadencję 2024-2029, ustalając porządek obrad, obejmujący m.in. złożenie ślubowania zarówno przez radnych, jak również przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Brwinów, mam zaszczyt uprzejmie zaprosić na uroczystą I sesję inauguracyjną Rady Miejskiej w Brwinowie IX kadencji, która rozpocznie się w czwartek 2 maja 2024 roku o godzinie 1600 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

 Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie obrad.

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy