język migowy

LXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXVI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godz.  1830  w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • rozpoznania skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Brwinów w związku
   z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego (RM0006.907.2024);
  • zmiany uchwały nr XLI.420.2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brwinów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (RM0006.908.2024);
  • wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 720 – ul. Biskupickiej w Brwinowie (RM0006.909.2024).
 6. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.907.2023

Rozmiar: 257.00 kb
pdf

RM0006.908.2024

Rozmiar: 676.19 kb
pdf

RM0006.909.2024

Rozmiar: 277.40 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy