język migowy

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 17:15 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia

 

 

Przewodnicząca Komisji

Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Adrianna Olczak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy