język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 12 lutego 2024 roku o godz. 19.00 posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Brwinów pok. nr 5 przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 

3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi aktualnie kontrolami 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy