język migowy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Opublikowano:

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na poniedziałek, 08.01.2024 r. godz. 19:00, Urząd Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 - pokój nr 8 (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi obecnie kontrolami

4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024 roku

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski

6. Zamknięcie posiedzenia komisji

--

Pozdrawiam,

Maciej Żukowski

Radny Rady Miejskiej w Brwinowie

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy