język migowy

LXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

Opublikowano:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 roku (czwartek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 23 w Brwinowie, gm. Brwinów (RM0006.866.2023);
  • wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Brwinów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” (RM0006.876.2024);
  • nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (ul. Dzika) (RM0006.877.2024);
  • zmiany uchwały Nr LXXII.823.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2024-2034 (RM0006.873.2024);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr LXXII.824.2023 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 grudnia 2023 r. (RM0006.874.2024);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM0006.875.2024).
 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

pdf

RM0006.866.2023

Rozmiar: 2.13 mb
pdf

RM0006.873.2024

Rozmiar: 200.21 kb
pdf

RM0006.873.2024- zał 1

Rozmiar: 678.19 kb
pdf

RM0006.873.2024- zał 2

Rozmiar: 626.55 kb
pdf

RM0006.874.2024

Rozmiar: 249.87 kb
pdf

RM0006.874.2024- zał 1

Rozmiar: 38.71 kb
pdf

RM0006.874.2024- zał 2

Rozmiar: 53.73 kb
pdf

RM0006.874.2024- zał 3

Rozmiar: 575.33 kb
pdf

RM0006.874.2024- zał 4

Rozmiar: 78.02 kb
pdf

RM0006.874.2024- zał 5

Rozmiar: 54.02 kb
pdf

RM0006.875.2024

Rozmiar: 131.23 kb
pdf

RM0006.876.2024

Rozmiar: 165.88 kb
pdf

RM0006.877.2024

Rozmiar: 418.39 kb

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy