język migowy

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Brwinowie, odbędzie się 9 stycznia 2024 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad :
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zaopiniowanie projektów uchwał
4. Zamknięcie posiedzenia


Wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
/-/ Marta Bartos

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy