język migowy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 10 stycznia 2024 r. o godzinie 17:30 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy