język migowy

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 4 stycznia 2024 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Sprawy mieszkańców – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Leśna i Nadarzyńska
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
     Komunalnej  i Finansów 
                         /-/ Grzegorz Matysiak 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy