język migowy

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska

Opublikowano:

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 18 grudnia 2023 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak

 

O Brwinowie

25 095+
Liczba mieszkańców
40
Zabytków w Brwinowie
6916
Powierzchnia w ha
+60%
Miejsc pracy